PATH OF 100 MONKEYS


Geen nearshore windpark boven de Wadden


De windmolenparkenHARLINGEN - De plannen voor een windpark vlak boven de Noordzeekust van Ameland, zijn van de baan. Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Ameland zit daar niet bij. Alleen twee gebieden die aansluiten aan gebieden offshore worden gedeeltelijk ontwikkeld. De afstand tot de kust blijft hierbij minimaal 18 kilometer. De Waddenvereniging is blij met het besluit. Tegen de plannen van nearshore windenergie in het waddengebied heeft de vereniging zich sterk verzet.