PATH OF 100 MONKEYSBotsing der culturenWERELDDIERENDAG 4 OKTOBER 2014
Op deze dag herdenkt de Katholieke Kerk de heilige Franciscus van Assisi, die veel oog had voor natuur en dieren. Hij werd bestempeld als een echte dierenvriend en daarom leek deze datum passend voor dierendag. Vervolgens werd in 1929, tijdens een internationaal congres in Wenen over de bescherming van dieren, de datum 4 oktober officieel uitgeroepen tot Werelddierendag. In 1930 werd de allereerste dierendag wereldwijd gevierd.

HET OFFERFEEST; 4 – 7 OKT. 2014

Dzoe al-hiddja. Het Offerfeest (Slachtfeest), of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender.
Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap en dat is niet goedkoop (ca. € 300,00). Honderden miljoenen schapen worden, wereldwijd, op de eerste dag van het Offerfeest ritueel, dat wil zeggen onverdoofd, geslacht.
Tevens het einde van de bedevaart naar Mekka.