PATH OF 100 MONKEYS
Waddenzee Werelderfgoed


ECOTEST

We moeten wijs zijn met de Waddenzee. Op mondiaal niveau is het te vergelijken met het Australische “Great Barrier Reef”.
De hieronder genoemde activiteiten vinden in dit unieke gebied plaats. De vraag is: horen deze, gezien de werelderfgoedstatus, in de Waddenzee thuis.

Boringen en winning van aardgas
boringen en winning van zout
commerciële visserij
recreatieve visserij
wadlopen
handmatige kokkelvangst
intensief watertoerisme (wedstrijden)
schelpen opzuigen voor commerciële doelen
zand opzuigen voor commerciële doelen
laagvliegroute en bombardementsoefeningen
mosselzaadteelt en oesters oogsten
plaatsing van vervuilende industrie op grens met gebied
commerciële scheepvaart
lozing binnenwater op gebied
plaatsing windmolens

Gezien het bovenstaande rijst de vraag OF we wel zo wijs zijn met de Waddenzee. Ik zou het Gemeentebestuur willen verzoeken om deze tendens te keren en de Waddenzee weer de “kraamkamer van de Noordzee” wordt, zoals ik op de lagere school leerde.


GRENSWETENSCHAP